De Eindhoven Maker Faire is een samensmelting van technisch spel, creatieve ontdekking en verwondering over vindingrijkheid. Het is een feest voor makers, waar zowel fantasierijke als nieuwsgierige mensen van alle leeftijden welkom zijn.

De Eindhoven Maker Faire is een samensmelting van technisch spel, creatieve ontdekking en verwondering over vindingrijkheid. Het is een feest voor makers, waar zowel fantasierijke als nieuwsgierige mensen van alle leeftijden welkom zijn.

Makers staan klaar om hun kennis op een interactieve manier met je te delen. Van ontwerpers tot hackers, kunstenaars tot softwareontwikkelaars en van futuristen tot recyclers. Bouw je eigen racewagen, programmeer een robot, leer 3D-printen en laat je betoveren door reusachtige robots en kunstzinnige installaties.

Dus kom en maak het zelf mee!

Foto: Max Kneefel

De Makers van de hybride wereld:

Het laatste weekend van september wordt de achtste editie van de Eindhoven Maker Faire weer fysiek georganiseerd. Daarnaast organiseren we online activiteiten – zoals Make: Projects, webinars en video streams, maar de echt tastbare ervaring maakt de Maker Faire juist zo bijzonder, dus we zijn erg gelukkig met dit vooruitzicht.

Samen maken
We geven de ruimte aan een grote groep enthousiaste makers die het stof van zich afschudden en vol trots hun nieuwe producten, concepten, installaties en workshops laten zien. Wat is er in de geïsoleerde situatie allemaal bedacht en gemaakt? We zijn razend nieuwsgierig!

Voor de bezoekers is er een ruime opzet gekozen om iedereen te laten ervaren, leren en genieten van de uitbarsting van creativiteit die ons te wachten staat. Rondom de locatie wordt bovendien een programma actief met horeca, terrassen en creatieve activiteiten bij locale partners.

Het thema – De Makers van de hybride wereld – is een antwoord op de uitdagingen die zijn ontstaan door de enorme versnelling van digitalisering en online communicatie. De mensheid is bijna collectief in de volgende fase van het internet tijdperk terecht gekomen. De Makers zijn pioniers in deze wereld van computers, elektronica, programmeren en digitale media.

Verbinding maken
Omdat de Makers technologie vertalen naar cultuur, en omgekeerd creatieve concepten ontwikkelen mét technologie ontstaat hier een belangrijke verbinding – die nu hard nodig is. Er liggen mooie uitdagingen voor de makers om bruggen te bouwen: tussen de voorlopers en de achterblijvers, tussen high tech en low tech, tussen vrouwen- en mannencultuur, tussen jong en oud, tussen de traditie en de innovatie.

En dan nu de brug tussen de fysieke wereld en de virtuele wereld – die we ervaren als een beetje leeg en koud, en met gebrek aan gevoel. De kans is groot dat er in deze crisissituatie geweldige innovaties geboren worden, omdat we goed zijn in het vinden van oplossingen als er een probleem is. Maar alleen met korte termijn oplossingen zijn we er natuurlijk niet.

Duurzaam maken
Waar veel makers zich mee bezig houden is het bouwen aan kennis en ervaring om duurzamer te leven, en deze kennis toe te passen en te delen, om nieuwe generaties te helpen om onze planeet te behouden en koesteren.

De pandemie heeft ons geholpen om met een andere blik te kijken naar de consumptiemaatschappij, en te zien dat locale producenten en – distributie mogelijk zijn, dat reparatie en ruilen hele sociale en duurzame activiteiten zijn, dat in eigen land recreëren ook geweldig is, dat zelf dingen maken en knutselen een super leuke en leerzame ervaring is – waar we best gelukkig van worden. De waarde-economie klinkt Makers als muziek in de oren.

Inclusief maken
Voor het ontwikkelen van nieuwe begrippen en woorden in de werkelijkheid waarin we anno 2021 leven, is de cultuur als eerste in beeld. Nieuwe woorden, nieuwe normen en waarden, nieuwe begrippen en rituelen – we hebben er behoefte aan ons uit te drukken, onze identiteit terug te vinden en vertrouwd te worden met het nieuwe. Met de rijkdom aan multi-culturele voedingsbodem kunnen we de vruchten plukken van de diversiteit en hieruit de cultuur van vandaag nieuw vorm te geven.

Het draaiboek voor de betere wereld ligt klaar in de vorm van de Sustainable Development Goals (SDG’s) wat ons een compleet overzicht geeft van doelen om aan te werken. Om een gelukkige wereld te creëren zullen we zelf moeten werken aan de problemen die dat in de weg zitten. Weg met armoede, honger, eenzaamheid, laaggeletterdheid, ongelijkheid, racisme, oorlog en milieuschade.

Mogelijkheden maken
Makers zijn de mogelijkheden-mensen die altijd kansen en oplossingen zien, en daarmee aan de slag willen. Die energie en dat positivisme… dat is wat zo mooi is aan de Maker beweging: hier zien we de goede dingen van de mens naar boven komen, en dat geeft de burger moed! Door te maken ontwikkelen mensen zich – als kind met vallen en opstaan, en als volwassene door trial en error. Nieuwsgierigheid is dan ook een prima eigenschap om deze complexe wereld je weg te vinden.

Om iedereen mee te nemen in de snelle ontwikkelingen en de groei van onze wereld is het nodig het leren als top-prioriteit op de agenda te zetten. Iedereen zou zich voor moeten nemen om te blijven leren, van wat je waarneemt, wat je ervaart door te proberen en door met anderen kennis uit te wisselen. Leven lang het leren. Vroeg beginnen met integraal ervaringsgericht onderwijs is enorm van waarde. Leve de Maker Education!

Leuk maken
Op de Eindhoven Maker Faire 2021 worden de makers en bezoekers geïnspireerd en uitgedaagd door al deze dimensies die het maken leuk maken:
– Samen maken
– Verbinding maken
– Duurzaam maken
– Inclusief maken
– Mogelijkheden maken

Voor iedereen die geïnteresseerd en nieuwsgierig is heeft de Maker Faire een plek: als bezoeker of als maker zijn we samen op weg om met deze doelen geluk te vinden en te delen.

Dit is terug te vinden in alle onderdelen van het programma, dat behalve de Maker Faire zelf ook bestaat uit de Crazy Parade, de Hybrid Future Challenge, de Future Makers Factory en de Make: Projects en Meetup platformen.

Makers kunnen zich aanmelden via de Call for Makers, bezoekers blijven op de hoogte via social media, website en nieuwsbrief. Alle informatie en contact is te vinden op de website eindhovenmakerfaire.nl