Privacy statement enquête

Inleiding 

Dit is de Privacyverklaring voor de enquête van de MAD emergent art center. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe hiermee omgegaan wordt. Hierin wordt uitgelegd waar uw gegevens worden opgeslagen en om welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Verder vindt u hier al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kan maken van deze rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

 

Doel gegevens

PAPERJAM doet onderzoek voor de Mad emergent art center naar hoe de Eindhoven Maker Faire 2020 zo toegankelijk mogelijk kan zijn voor bezoekers tijdens de huidige COVID-19 crisis. Met de resultaten die uit de enquête komen, willen we de Eindhoven Maker Faire zodanig aanpassen aan de behoeften van de bezoekers, dat het naast de maatregelen van het RIVM, een nog veiligere editie van de Maker Faire is. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. 

 

Uw voornaam, achternaam en e mailadres worden niet verzameld. Als u deze enquête invult, is dit anoniem. Gegevens die wel verzameld worden via deze enquête zijn: uw leeftijd, uw geslacht, waar u ongeveer woont en of u in de risicogroep valt. De vraag over risicogroepen is echter niet verplicht om in te vullen. 

 

Van de resultaten van de enquête zal een analyse geschreven worden, daaruit komen aanbevelingen voort. De aanbevelingen worden gebruikt om een veilige Eindhoven Maker Faire neer te zetten, waarbij rekening wordt gehouden met u als bezoeker. 

 

Ontvangers

De gegevens die PAPERJAM en MAD emergent art center ontvangen en verwerken, worden beheerd d.m.v.:

 

 • Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. 

 

 • EnquêteTools 

De enquête is gemaakt in EnquêteTools. EnquêteTools is echter geen eigenaar van de gegevens die verzameld worden door middel van de enquête. Dit betekent dat ze geen rechten hebben en de gegevens dus niet kunnen delen met derden. 

 

 • PAPERJAM

De enquête is opgesteld en wordt geanalyseerd door PAPERJAM.

 

 • MAD emergent art center

De gegevens en uitkomsten van de analyse worden gedeeld met de MAD emergent art center.

 

 • SUMMA college

De gegevens en de uitkomsten van de analyse worden gedeeld met het SUMMA college, deze gegevens worden niet opgeslagen. 

 

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door PAPERJAM en MAD emergent art center, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. De gegevens zullen wel van EnquêteTools worden verwijderd binnen een maand van het afsluiten van de enquête. 

 

Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.  Je gegevens worden alleen beheerd in en bij de eerder genoemde gegevens en bedrijven.  

 

De persoonsgegevens die door PAPERJAM en MAD emergent art center of eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

 

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan de website van de enquête beveiligd door een  SSL certificaat. Dit betekend dat uw verbinding met de enquête van de MAD emergent art center privé is. U kunt deze beveiliging herkennen aan het groene slotje voor de URL. 

 

Uw rechten 

 • Recht op inzage

Vanwege het feit dat wij geen e-mailadres of namen vragen, kunnen wij uw gegevens niet gemakkelijk terugvinden tussen de resultaten. Als u ons vertelt welke informatie u heeft ingevuld, kunnen wij uw antwoorden verwijderen uit de bestanden en kunt u indien nodig de enquête nogmaals invullen.

 

 • Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door MAD emergent art center. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail. 

 

 • Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij de MAD emergent art center opengeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient MAD emergent art center al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 

 • Recht op wissen gegevens 

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij MAD emergent art center vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. 

 

 • Recht op indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat MAD emergent art center niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. 

 

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat MAD emergent art center uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. 

 

Plichten 

MAD emergent art center  verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk om de Eindhoven Maker Faire zo toegankelijk mogelijk te maken op basis van de behoeften van de bezoekers. Denk hierbij aan vragen over wat u wel of niet fijn zou vinden wat op de Eindhoven Maker Faire aanwezig zou zijn en vragen over de workshops bij de Eindhoven Maker Faire. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten. Van de gegevens wordt namelijk een analyse gemaakt, waaruit komt hoe we de bezoekersdrempel van de Eindhoven Maker Faire zo laag mogelijk houden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan MAD emergent art center de betreffende dienst niet aanbieden. 

 

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met MAD emergent art center met andere hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

 

MAD emergent art center behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer MAD emergent art center dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van MAD emergent art center te beschermen. Daarbij zorgen wij ervoor altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.