Informatie Borgbetaling Eindhoven Maker Faire

Voor uw gratis stand of ruimte op de Eindhoven Maker Faire en de verdere voorzieningen en communicatie vragen wij u om een borg van €50,- te betalen.

Als u met uw project aanwezig bent geweest krijgt u de borg direct na afloop van het festival teruggestort.

Het IBAN nummer dat u kunt gebruiken:
NL42INGB0007615801
t.n.v. Stichting MAD emergent art center
Het bedrag:
€ 50,-
Vermelding van EMF23 en uw naam, deelnemer nummer en projecttitel

Lukt het niet op deze manier neem dan contact op via info@eindhovenmakerfaire.nl

Hartelijk dank en veel succes en plezier!

====

Information Deposit payment Eindhoven Maker Faire

For your free stand or space at the Eindhoven Maker Faire and further facilities and communication, we ask you to pay a deposit of €50.

If you have been present with your project, the deposit will be refunded immediately after the festival.

The IBAN number you can use:
NL42INGB0007615801
BIC: INGBNL2A
Stichting MAD emergent art center
The amount:
€50
Mention EMF23 and your name, participant number and project title

Thank you very much and good luck and fun!